Menu

Nieuws

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

11 januari 2024 | Vennootschapsbelasting

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming. Dergelijke kosten blijven bij het bepalen van de winst buiten aanmerking. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt, dat er een rechtstreeks oorzakelijk verband m...

Lees meer »

Tarieven en heffingskortingen 2024

04 januari 2024 | Loonbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 als volgt.

tariefschijf

inkomen op jaarbasis

belasting en premies volksverzekeringen, jonger dan AOW-leeftijd

idem, AOW-leeftijd en ouder

1a

€ 0 tot € 38.098

36,97%

19,07%

1b

€ 38.098 tot € 75.518

36...

Lees meer »

Energielijst 2024 vastgesteld

04 januari 2024 | Ondernemingswinst

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen, die bij investering in 2024 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De lijst bevat in 2024 geen bedrijfsmiddelen meer waarvan de terugverdientijd beduidend korter is dan vijf jaar....

Lees meer »

Wijzigingen loonbelasting 2024

04 januari 2024 | Loonbelasting

Gebruikelijk loon

Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens partner) in de vennootschap, waarvoor zij werken, is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Op grond van deze regeling dient het loon van een dergelijke werknemer in 2024 ten minste € 56.000 te bedragen.

Ink...

Lees meer »

Wettelijke rente per 1 januari 2024

04 januari 2024 | Algemeen

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijziging van de wettelijke rente vond plaats per 1 juli 2023. De wettelijke rente wordt berekend door de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te verhogen met een opslag van 2,25%. De basisherfinan...

Lees meer »

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

04 januari 2024 | Inkomstenbelasting

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang. Dat betekent dat dit deel van de schulden wor...

Lees meer »

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

04 januari 2024 | Inkomstenbelasting

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebracht.

Tarief box 2

Met ingang van 1 januari 2024 kent box 2 een progressief tarief.

Inkomen in box 2 van

tot

tarief

0

€ 67.000

24,5%

€ 67.000

33%

Tarief box 3

Het tarief voor de belastingheffing over de inkomst...

Lees meer »

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

21 december 2023 | Inkomstenbelasting

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelijke verdeling komt voor bij vennoten die aan elkaar gelieerd zijn, zoals echtgenoten of familieleden die een onderneming drijven in de vorm van een vof. De Belastingdienst kan een onzakelijke winstverdeling corrigere...

Lees meer »

Prejudiciƫle vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting

21 december 2023 | Autobelastingen

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen ruimte is voor de afweging van persoonlijke omstandigheden of belangen. Bij het opleggen van een naheffingsaanslag worden kosten in rekening gebracht. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1995 houdt een naheffin...

Lees meer »

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

21 december 2023 | Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de levering van onroerende zaken en de verhuur van onroerende zaken gewijzigd. De wijzigingen in de zogeheten Vastgoedbesluit houden verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie en in de regelgeving en met beleid...

Lees meer »

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht