Menu

Nieuws

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10 juni 2021 | Sociale verzekeringen

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de werknemer...

Lees meer »

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10 juni 2021 | Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken aan werknemers. Het heffingsmoment wo...

Lees meer »

Startersregeling TVL

10 juni 2021 | Corona update

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per 1 januari 2022. In een Kamerbrief van 21 januari 2021 is de regeling voor starters aangekondigd. De regel...

Lees meer »

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10 juni 2021 | Subsidies

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de subsidiemodule is opengesteld van 1 juni tot en met 15 juni 2021 voor Eurostarsprojecten in de tweede helft va...

Lees meer »

TVL startende ondernemers

03 juni 2021 | Corona update

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ondernemers in het mkb en zzp’ers met een vestigingsadres, dat afwijkt van het woonadres. Om voor de...

Lees meer »

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03 juni 2021 | Loonbelasting

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van ongeoorloofde staatssteun. Om het budget dat voor de BIK was ...

Lees meer »

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03 juni 2021 | Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder was dat al het geval voor de jaren 2017 tot en met 2019. De eerdere aanwijzing als massaal bezwaar over het jaar 2020 is a...

Lees meer »

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31 mei 2021 | Corona update

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW

NOW-3 (1e en 2e kwartaal 2021)

NOW-4 (3e kwartaal 2021)

Omzetverlies

20%

20%

Subsidiepercentage

85%

85%

Maximum salaris

2 x maximum dagloon

2 x maximum dagloon

Vrijstelling loonsomdaling

10%

...

Lees meer »

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27 mei 2021 | Inkomstenbelasting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK betrekking heeft ten minste zes maanden op het woo...

Lees meer »

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

27 mei 2021 | Corona update

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale rente voor consumptieve kredieten komt daarmee uit op 14% per jaar. In ve...

Lees meer »

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht