Menu

Nieuws

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03 juni 2021 | Loonbelasting

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van ongeoorloofde staatssteun. Om het budget dat voor de BIK was ...

Lees meer »

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03 juni 2021 | Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder was dat al het geval voor de jaren 2017 tot en met 2019. De eerdere aanwijzing als massaal bezwaar over het jaar 2020 is a...

Lees meer »

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31 mei 2021 | Corona update

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW

NOW-3 (1e en 2e kwartaal 2021)

NOW-4 (3e kwartaal 2021)

Omzetverlies

20%

20%

Subsidiepercentage

85%

85%

Maximum salaris

2 x maximum dagloon

2 x maximum dagloon

Vrijstelling loonsomdaling

10%

...

Lees meer »

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27 mei 2021 | Inkomstenbelasting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK betrekking heeft ten minste zes maanden op het woo...

Lees meer »

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

27 mei 2021 | Corona update

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De wettelijke rente bedraagt momenteel 2%. De maximale rente voor consumptieve kredieten komt daarmee uit op 14% per jaar. In ve...

Lees meer »

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27 mei 2021 | Toeslagen

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en de verruiming van de koppe...

Lees meer »

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

20 mei 2021 | Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties verricht voor een afnemer worden de prestaties als één enkele prestatie beschouwd wanneer een of meer van die handelingen de hoofdprestatie v...

Lees meer »

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20 mei 2021 | Successiewet

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat betekent dat geen schenkbelasting verschuldigd is. In het arrest overwoog de Hoge Raad dat de ‘bevoordeelde’ echtgenoot de ...

Lees meer »

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

20 mei 2021 | Ondernemingsrecht

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op bestuur van stichtingen en verenigingen. De wet heeft ook gevolgen voor andere rechtspersonen, zoals coöperaties en onderlinge...

Lees meer »

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

20 mei 2021 | Corona update

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangenomen. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om snel ...

Lees meer »

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht