Menu

Nieuws

WOZ-beschikking 2015

10 februari 2015 | Inkomstenbelasting

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning is niet alleen van belang voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting en andere lokale heffingen, maar met name voor de bepaling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dient u tijdig bezwaar te maken.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Voor de WOZ-waarde 2015 geldt als waardepeildatum 1 januari 2014. Gezien de toestand op de huizenmarkt zou u, behoudens bijzondere omstandigheden, mogen verwachten dat de WOZ-waarde 2015 niet hoger is dan de WOZ-waarde 2014. Is de WOZ-waarde 2015 wel hoger, dan verdient het aanbeveling om na te gaan waar dat door komt. Op de website van de gemeente kunt u het taxatieverslag van uw woning bekijken of downloaden. Let bij controle op de volgende aspecten:

  • Zijn de gehanteerde gegevens zoals bouwjaar, bestemming, oppervlakte en inhoud, bouwmaterialen en dergelijke, juist?
  • Is voldoende rekening gehouden met eventuele waardedrukkende factoren zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en dergelijke?
  • Zijn de gehanteerde vergelijkingsobjecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar met uw woning?

Aangifte inkomstenbelasting
Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014 moet u niet de WOZ-beschikking van dit jaar gebruiken, maar de beschikking van 2014.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor eigenwoningbezitters, is afgeleid van de WOZ-waarde van de woning. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 bedraagt het eigenwoningforfait 0,70% over de WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 van uw woning. Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000, dan bedraagt het eigenwoningforfait € 7.350 plus 1,80% van de WOZ-waarde boven € 1.040.000.

Bewaar maken?
Als u van mening bent dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld, maak dan bezwaar. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking binnen zijn bij de gemeente.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht