Menu

Nieuws

Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014

02 januari 2014 | Loonbelasting

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen.

Onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan is de subsidieregeling praktijkleren gekomen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De aanvraag wordt gedaan door de werkgever. De werkgever ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. De werkgever hoeft niet een volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen. De regeling geldt voor de volgende categorieën:

  • Vmbo: leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  • Mbo: deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
  • Hbo: studenten die een technische opleiding volgen. De opleiding moet bestaan uit een combinatie van leren en werken.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Speur- en ontwikkelingswerk
De afdrachtvermindering voor S&O bedraagt 35% (2013: 38%) tot een loonbedrag van € 250.000 (2013: € 200.000) en 14% (2013: idem) over het loon daarboven. De maximale afdrachtvermindering bedraagt € 14 miljoen (2013: idem).

Met ingang van 2104 kan een niet benut deel van de afdrachtvermindering worden verrekend met tijdvakken in het kalenderjaar die buiten de periode vallen waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht