Menu

Nieuws

Wettelijke rente bij toekenning schadevergoeding

16 april 2014 | Formeel recht

Wanneer de rechtbank een ingesteld beroep gegrond verklaart, kan zij op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht het bestuursorgaan veroordelen tot vergoeding van de schade die de wederpartij heeft geleden. De bevoegdheid van de rechter om het bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de partij lijdt, is niet beperkt tot schade die is gerelateerd aan geschilpunten waarvoor de belanghebbende in (hoger) beroep in het gelijk is gesteld. Alle schade die een partij heeft geleden als gevolg van een onrechtmatig genomen besluit door het bestuursorgaan kan in aanmerking komen voor de toekenning van een schadevergoeding. Dat betekent dat ook voor geschilpunten waarvoor iemand al bij uitspraak op bezwaar in het gelijk is gesteld een schadevergoeding in beroep kan worden vastgesteld.

Hof Amsterdam kende over een vastgestelde schadevergoeding de wettelijke rente toe vanaf de datum waarop het onrechtmatig genomen besluit tot schade had geleden. Op het beroep in cassatie heeft de Hoge Raad gezegd, dat het recht op schadevergoeding niet ontstaat door de veroordeling door de bestuursrechter, maar rechtstreeks voortvloeit uit de onrechtmatige daad van het bestuursorgaan. De veroordeling door de bestuursrechter heeft een declaratoir karakter.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht