Menu

Nieuws

Wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve

04 juni 2014 | Vennootschapsbelasting

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in behandeling. De wijziging betreft de invoering van een zogenaamde compartimenteringsreserve. De compartimenteringsreserve moet voorkomen dat bij sfeerovergangen van belangen in andere vennootschappen voordelen onbelast genoten kunnen worden. Sfeerovergangen doen zich voor wanneer op een belang aanvankelijk de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is en vervolgens wel, of andersom. Tegelijk met de nota naar aanleiding van het nader verslag heeft de staatssecretaris van Financiƫn een tweede nota van wijziging ingediend. Deze nota bevat twee inhoudelijke wijzigingen.

De systematiek van afwikkeling van de compartimenteringsreserve wordt aangepast. Het te belasten resultaat bij compartimentering verandert hierdoor ten opzichte van het wetsvoorstel niet. In de nieuwe systematiek wordt een voordeel dat is toe te rekenen aan de periode voor de sfeerovergang afgeboekt op de boekwaarde van het belang waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft. Op hetzelfde moment wordt een gelijk bedrag van de belaste compartimenteringsreserve toegevoegd aan de winst. Door de gewijzigde systematiek kan een belaste compartimenteringsreserve niet meer onbelast verminderen.

De doorschuifmogelijkheid van een belaste compartimenteringsreserve wordt ook aangepast. Deze doorschuifmogelijkheid geldt bij een fusie, splitsing, inbreng of aandelenruil waarbij de vennootschap is betrokken waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft. Door deze aanpassing wordt de belaste compartimenteringsreserve uiterlijk op het tijdstip waarop het belang niet meer tot het vermogen van de belastingplichtige behoort aan de winst toegevoegd.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht