Menu

Nieuws

Verkapte winstuitdelingen

11 november 2014 | Inkomstenbelasting

Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren ook verkapte winstuitdelingen. Een verkapte winstuitdeling is een vorm van bevoordeling van een aandeelhouder. Ook bij een verkapte winstuitdeling moet er een vermogensverschuiving van de vennootschap naar de aandeelhouder zijn die wordt gedekt door winst van de vennootschap. Verder is vereist dat de vennootschap haar aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen en de aandeelhouder zich daarvan bewust is geweest of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn. De bewijslast voor een winstuitdeling rust op de Belastingdienst. Voorbeelden van verkapte winstuitdelingen zijn verkopen van bezittingen voor te lage bedragen of inkopen voor te hoge bedragen.

Hof Den Bosch oordeelde dat de Belastingdienst terecht een winstuitdeling had geconstateerd bij een BV die een bedrag van € 150.000 aan reis-, verblijf- en representatiekosten had betaald voor haar dga. Deze uitgaven berustten niet op zakelijke gronden, maar waren door de BV gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de dga.
Daarnaast had de BV enkele transacties met onroerende zaken gedaan met kinderen van de dga. De bij deze transacties gehanteerde prijzen weken af van de waarde in het economische verkeer van de betreffende onroerende zaken. Gezien de kennis en ervaring van de dga op het gebied van onroerende zaken oordeelde het hof dat ook in dit geval sprake was van bewuste bevoordelingen van de dga door de BV. Bij dit oordeel neemt het hof in aanmerking In alle gevallen was sprake van verkapte winstuitdelingen die als regulier voordeel uit aanmerkelijk belang in aanmerking moesten worden genomen bij de dga.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht