Menu

Nieuws

Uitzenden medisch personeel

06 augustus 2015 | Omzetbelasting

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor daarmee nauw samenhangende handelingen. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt onder medische verzorging verstaan diensten die de diagnose, de behandeling en de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben.

De vrijstelling is niet van toepassing op het uitlenen van medisch personeel. Een BV die artsen uitzendt naar ziekenhuizen verricht geen medische prestaties. Dat blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. De artsen waren in loondienst bij de BV. De BV berekende een vergoeding aan de ziekenhuizen. Tussen de ziekenhuizen en de artsen bestond geen rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. Ook tussen de artsen en de patiĆ«nten bestond een dergelijke rechtsbetrekking niet. De diensten die de BV verrichtte bestonden uit de terbeschikkingstelling van personeel. Dat is geen vrijgestelde prestatie, ook niet als het gaat om personeel dat medische prestaties verricht voor rekening en risico van ziekenhuizen. De terbeschikkingstelling van personeel kan niet worden gelijkgesteld met de prestaties van artsen. De diensten van de BV zijn niet gelijk aan de diensten van zelfstandige specialisten, ongeacht of die door tussenkomst van een maatschap of vennootschap handelen.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht