Menu

Nieuws

Toepassing 30%-regeling op later betaalde bonus

12 november 2013 | Loonbelasting

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst mag worden gegeven. Ook variabele loonbestanddelen vallen onder de grondslag voor de 30%-regeling.

Een procedure had betrekking op de vraag of een bonus, die na afloop van de looptijd van de 30%-regeling werd vastgesteld en uitgekeerd, onder toepassing van de regeling viel. Een deel van de bonus had betrekking op het laatste deel van de looptijd van de regeling. Volgens de rechtbank was dat het geval voor zover de bonus aan die periode kon worden toegerekend. Het tijdstip van uitbetaling en van onvoorwaardelijk worden van de bonus zijn daarvoor niet van belang. Hof Den Bosch heeft het hoger beroep van de Belastingdienst tegen de uitspraak van de rechtbank afgewezen. Het hof wijst erop dat het recht op bonus in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Ten dele was de bonus zelfs gegarandeerd.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht