Menu

Nieuws

Tijdelijke overbruggingsregeling AOW

13 juni 2013 | Sociale verzekeringen

De tijdelijke regeling voor een overbruggingsuitkering AOW is in de Staatscourant gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De regeling houdt het volgende in. Mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering, die door de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies lijden, hebben recht op een overbruggingsuitkering. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de regeling geldt voor inkomens tot 200% van het wettelijk bruto minimumloon. Voor paren geldt een plafond van 300% van het wettelijk bruto minimumloon. De tijdelijke overbruggingsregeling geldt tot en met ultimo 2018.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht