Menu

Nieuws

Sociaal plan voorkwam ontbinding arbeidsovereenkomst

13 februari 2014 | Arbeidsrecht

Een werkgever besloot tot reorganisatie van een afdeling van de onderneming. Gevolg van de reorganisatie was dat 47 functies vervielen. De betrokken medewerkers werden boventallig verklaard en vrijgesteld van werkzaamheden. Er gold bij de werkgever een sociaal plan, dat van toepassing was op de betrokken medewerkers. Het sociaal plan bepaalde onder meer dat geen gedwongen ontslagen zouden plaatsvinden.

Omdat herplaatsing van een van de boventallige werknemers niet lukte binnen de voorziene termijn verzocht de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever wilde geen vergoeding toekennen, maar stelde wel een opleidingsbudget beschikbaar. Op grond van de CAO zou na ontslag een wachtgeldregeling gelden voor de werknemer.
De kantonrechter was van oordeel dat de bepaling dat geen gedwongen ontslagen zouden vallen in het sociaal plan een garantie inhield. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou een gedwongen ontslag in strijd met het sociaal plan opleveren. De kantonrechter wees het verzoek tot ontbinding daarom af.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht