Menu

Nieuws

Rechtbank Breda handhaaft opvatting ongelijke behandeling bedrijfsopvolgingsfaciliteit

01 mei 2013 | Successiewet

De rechtbank Breda heeft onlangs haar standpunt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet leidt tot ongelijke behandeling, bevestigd. Vorig jaar deed de rechtbank een geruchtmakende uitspraak, die inmiddels door Hof Den Bosch is gecorrigeerd.
Uitgangspunt van de Successiewet is dat erfbelasting wordt geheven over alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Andere in de wet opgenomen vrijstellingen dan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit hangen samen met de verwantschap tussen erflater en verkrijger. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit maakt, door de verkrijging van ondernemingsvermogen onder voorwaarden vrij te stellen, inbreuk op het uitgangspunt van de wet.

Volgens de rechtbank is de aanvankelijke vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen nog wel te rechtvaardigen, maar geldt dat niet meer voor de latere verhogingen van de vrijstelling tot (destijds) 75%. Het enkele gegeven dat het gaat om ondernemingsvermogen vindt de rechtbank in ieder geval onvoldoende rechtvaardiging voor deze ongelijke behandeling.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht