Menu

Nieuws

Overweeg om de BV in 2014 dividend te laten uitkeren

06 november 2014 | Eindejaarsactualiteiten

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan werknemers met een aanmerkelijk belang in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is tot een bedrag van € 200.000 belast met 20% vennootschapsbelasting. Als de winst van de BV meer bedraagt dan € 200.000 geldt voor het meerdere een tarief van 25%. Na betaling van vennootschapsbelasting blijft dus 80% over. Van de resterende 80% gaat 25% af als de BV die uitkeert als dividend. Van iedere euro dividend houdt u dus 60 cent over! Het BV-recht kent een verplichte uitkeringstoets voor een dividenduitkering om vast te stellen dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen. Deze uitkeringstoets geldt ook voor besluiten tot uitkering van winst over oude jaren. Niet alle winst van de BV is vrij uitkeerbaar: er kunnen bepaalde verplichte winstreserves zijn.

Let op: Als de goedkeuring voor de dividenduitkering niet gegeven had mogen worden, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor het ontstane tekort.

Dit jaar geldt tot een bruto dividend van € 250.000 een tarief van 22% in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat betekent een mogelijke belastingbesparing van 3% van maximaal € 250.000, dus € 7.500.

Tip! Overweeg om nog in 2014 dividend uit te keren om gebruik te maken van het lagere belastingtarief.

Uitstel van dividenduitkeringen tot na 1 januari 2015 kost 25%, maar kan wel weer leiden tot besparing van inkomstenbelasting in box 3.

Let op: Houd wel rekening met de gebruikelijkloonregeling.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht