Menu

Nieuws

Overige fiscale maatregelen 2014

18 september 2013 | Miljoenennota

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2014. Het kabinet vindt inwerkingtreding per 1 januari 2014 wel wenselijk. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:

  1. het toestaan van onderhandse akten bij periodieke giften;
  2. aanpassing van het regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV-regime) om misbruik te voorkomen;
  3. regeling voor bijkomende werkzaamheden van fiscale beleggingsinstellingen;
  4. het hanteren van de waarde in het economisch verkeer voor serviceflats in de Successiewet;
  5. uitbreiding integriteitsbepaling voor algemeen nut beogende instellingen;
  6. verruiming teruggaaf accijns minerale olie;
  7. het invoeren van een vrijstelling in de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap;
  8. het niet langer heffen van leidingwaterbelasting voor afzonderlijke watervoorzieningen, tenzij de leverancier via ten minste 1.000 aansluitingen leidingwater levert;
  9. afschaffing van het versturen van een kennisgeving-vooraf bij de verstrekking van inlichtingen aan een andere staat;
  10. aanpassing partnercriteria toeslagen.
« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht