Menu

Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve

12 december 2013 | Vennootschapsbelasting

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de vennootschapsbelasting aanpast. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een compartimentering van de voordelen uit een belang in een vennootschap waarop de deelnemingsvrijstelling niet gedurende de gehele bezitsperiode van toepassing is. De staatssecretaris heeft een nota van wijziging ingediend met een aantal inhoudelijke aanpassingen. Als door fusie, splitsing, inbreng of aandelenruil de aandelen waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft, niet meer tot het vermogen behoren, valt deze reserve vrij. Als de vrijval belast is kan de compartimenteringsreserve blijven bestaan als er bij de fusie, splitsing, inbreng of aandelenruil een vervangend belang wordt verkregen.

Bij samenloop van de compartimenteringsregeling en de liquidatieverliesregeling valt de compartimenteringsreserve vrij op het tijdstip direct voorafgaande aan het tijdstip van voltooiing van de vereffening van het lichaam waarop de reserve betrekking heeft. Bij de vrijval van een belaste reserve wordt op hetzelfde tijdstip het voor de betreffende aandelen opgeofferde bedrag vermeerderd met het bedrag van die vrijval. Bij de bepaling van het liquidatieverlies kan hiermee rekening worden gehouden.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht