Menu

Nieuws

Maatregelen werkgevers

18 september 2013 | Miljoenennota

Stamrechten
De eis dat onder de vrijstelling vallende stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt per 1 januari 2014. Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente ineens worden uitgekeerd. De uitkering ineens is belast in box 1. Bij uitkering in 2014 wordt 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting voor nieuwe gevallen afgeschaft. Gouden handdrukken worden vanaf 1 januari 2014 volledig belast in het jaar van ontvangst. Door gebruik te maken van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting kan wellicht enige matiging van belastingheffing worden bereikt.

Inflatiecorrectie loon en inkomstenbelasting
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting vindt, net als in 2013, niet plaats.

Werkgeversheffing hoge lonen
De eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen van 16% over het deel van het loon van een werknemer boven € 150.000 wordt ook in het jaar 2014 toegepast. De heffing in 2014 heeft betrekking op loon waarover in het kalenderjaar 2013 loonbelasting is geheven.

Afdrachtvermindering onderwijs
In het regeerakkoord is al aangekondigd dat de afdrachtvermindering onderwijs zal worden afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling. De afdrachtvermindering onderwijs vervalt per 1 januari 2014. Op dat moment moet de nieuwe subsidieregeling van kracht worden.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht