Menu

Nieuws

Levering bouwterrein

27 juni 2013 | Omzetbelasting

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie EU is sprake van een bouwterrein als een terrein op de datum van de levering bestemd is om te worden bebouwd. De nationale wetgeving op het gebied van de omzetbelasting moet zoveel mogelijk in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU worden uitgelegd. Dat betekent volgens de Hoge Raad dat rekening moet worden gehouden met de bedoeling van de partijen die betrokken zijn bij de levering. De bedoeling van partijen moet wel worden ondersteund door objectieve gegevens.
Eerder nam de Hoge Raad het standpunt in dat bij de sloop van een gebouw de vrijkomende grond pas kan worden aangemerkt als bouwterrein als de grond is of wordt bewerkt voor nieuwe bebouwing. Die opvatting heeft de Hoge Raad nu opgegeven.

In de procedure die de aanleiding vormde voor het arrest van het Hof van Justitie EU was niet in geschil dat de koper het perceel wilde gebruiken voor nieuwbouw. Daarom had hij bij de aankoop met de verkoper afgesproken dat die zou zorgen voor de sloop van het bestaande gebouw en voor de verwijdering van de bestrating. Het perceel gold als een bouwterrein voor de omzetbelasting.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht