Menu

Nieuws

Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait

09 januari 2014 | Inkomstenbelasting

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7% in 2014. In de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De verhoging is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2013. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de prijsontwikkeling van woningen en van de prijsontwikkeling van de huren. Stijging van de huren leidt tot een verhoging van het percentage van het eigenwoningforfait. De prijsontwikkeling van woningen wordt gecompenseerd door aanpassing van het eigenwoningforfait.

De stijging van 0,6 naar 0,7% wordt overigens voor een deel verklaard door de wettelijk voorgeschreven afronding naar beneden tot op 0,05% nauwkeurig. Het niet-afgeronde percentage voor 2013 bedroeg 0,6498. Dat werd afgerond op 0,6%. Het onafgeronde percentage voor 2014 bedraagt 0,7189. Dat wordt afgerond op 0,7%. De niet afgeronde stijging bedroeg ca. 0,07%, maar door toepassing van de afronding bedraagt de stijging 0,1%.

De vragenstellers hebben de staatssecretaris verzocht om een overzicht van alle belastingtarieven en -schijven, waarvan nu al bekend is dat zij op 1 juli 2014 of in 2015, 2016 of later zullen veranderen. De staatssecretaris volstaat in zijn antwoord met een algemene verwijzing naar de diverse indexatiebepalingen. Verder wijst hij op de mogelijkheid van aanpassingen als gevolg van nieuw beleid, zoals ondermeer opgenomen in het Belastingplan 2014.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht