Menu

Nieuws

Hoge leeftijd geen reden voor ontslag

20 augustus 2013 | Arbeidsrecht

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding. Een uitzondering op dit verbod vraagt om een objectieve rechtvaardigingsgrond. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod op het maken van onderscheid naar leeftijd niet geldt. Dat kan op grond van wettelijke regelingen die de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën willen stimuleren of als het gaat om het beëindigen van de arbeidsverhouding in verband met het bereiken van de leeftijd waarop het recht op een AOW-uitkering ontstaat.

De kantonrechter heeft het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster van 75 jaar afgewezen. Voor de ontbinding was geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig die gebaseerd was op een bij wet geregeld werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid. De beëindiging van de arbeidsverhouding hing niet samen met het bereiken van de AOW-leeftijd, aangezien deze kort voordat de werkneemster de pensioengerechtigde leeftijd bereikte voor onbepaalde tijd werd voortgezet. Evenmin was sprake van een wettelijk vastgestelde of overeengekomen hogere leeftijd waarop de arbeidsverhouding zou eindigen.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht