Menu

Nieuws

Hevel vermogen voordelig over naar uw kinderen

06 november 2014 | Eindejaarsactualiteiten

Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Het is verstandig om een schenkingsprogramma op te stellen. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen.

Tip! Schenken kan door geld te geven, maar ook 'op papier'. U moet de schenking dan wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Schenkingen aan uw kinderen in 2014 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.229 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 25.096. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 52.281 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind.

Tot 1 januari 2015 geldt voor een schenking die verband houdt met de eigen woning een verhoogde vrijstelling van € 100.000 en gelden geen leeftijdseisen.

Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste € 117.214 en van 20% over het meerdere.

Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag € 2.092.

Let op: Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u daarop in de aangifte schenkbelasting een beroep doen.

Let op: Aangifte schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen in 2014 moet vóór 1 maart 2015 gedaan zijn.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht