Menu

Nieuws

Geen dienstbetrekking ingehuurde arbeidskrachten

04 juni 2014 | Loonbelasting

Een arbeidsverhouding is een dienstbetrekking wanneer de werknemer zich heeft verplicht om tegen betaling van loon door de werkgever gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten. De werknemer kan zich niet zonder toestemming van de werkgever door een ander laten vervangen.

Een transportbedrijf had een aantal chauffeurs in loondienst. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de diensten van uitzendbureaus en van een stichting voor chauffeurswerkzaamheden. Op de stichting werd met name een beroep gedaan voor nachtritten wanneer de eigen chauffeurs verhinderd waren. De Belastingdienst was van mening dat er een dienstbetrekking bestond tussen het transportbedrijf en de chauffeurs die via de stichting werkzaamheden verrichtten. Van belang was dat volgens de vervoersovereenkomst met de grootste opdrachtgever het transportbedrijf alleen met eigen personeel mocht werken.
Hof Arnhem deelde de opvatting van de Belastingdienst niet. De door de stichting uitgezonden chauffeurs waren lid van een familie. Het maakte voor het transportbedrijf niet uit wie er reed, zolang de rit maar verzorgd werd en de chauffeur beschikte over een chauffeursdiploma. Alle betrokken chauffeurs voldeden aan deze kwalificatie. Het hof accepteerde de verklaring van de directeur van het transportbedrijf dat het hem niet uitmaakte of de chauffeur werd vervangen door een ander. Voor het bedrijf was van belang dat de rit binnen de met de belangrijkste opdrachtgeefster afgesproken tijd werd verzorgd.
Volgens het hof was geen sprake van dienstbetrekkingen omdat niet aannemelijk was dat de familieleden verplicht waren om persoonlijk arbeid te verrichten voor het transportbedrijf.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht