Menu

Nieuws

Erfpacht en landbouwvrijstelling

04 juni 2014 | Ondernemingswinst

Winst uit onderneming is het bedrag van alle voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Niet tot de winst behoort de waardeverandering van landbouwgrond voor zover deze het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortgezet gebruik binnen een landbouwbedrijf. De winst wordt in jaarmoten verdeeld. Deze jaarwinst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik.

Een landbouwer verkocht landbouwgrond onder voorbehoud van een recht van erfpacht op de grond voor 26 jaar. De landbouwer had het recht om de blote eigendom van de grond na de erfpachtperiode terug te kopen. In het zogenaamde Fagoedarrest heeft de Hoge Raad in een dergelijke situatie toegestaan om voor de bepaling van de jaarwinst de overdracht van de grond te negeren en de ontvangen koopsom als een geïndexeerde schuld aan te merken. Vereist is dat het terugkooprecht zijn waarde behoudt en dat daarom kan worden aangenomen dat de grond te zijner tijd weer eigendom wordt van verkoper/erfpachter. Volgens Hof Arnhem heeft de omstandigheid dat een landbouwer op grond van goed koopmansgebruik de volle eigendom van de grond is blijven activeren, niet tot gevolg dat voor de toepassing van de landbouwvrijstelling vereist is dat de volledige waardeverandering van de grond de landbouwer aangaat. Bij de verkoop van een hectare grond tijdens de looptijd van het erfpachtrecht ontstond het volgende resultaat.

De verkoopopbrengst van de volle eigendom ad € 75.000 minus de boekwaarde van € 12.362 leidde tot een boekwinst van € 62.638. Daar gingen de stijging van de WEVAB voor de volle eigendom tot de datum van verkoop van de blote eigendom ad € 13.938 en de stijging van de WEVAB van het erfpachtrecht tot de datum van de verkoop ad € 3.825 af. De belaste winst op de grond bedroeg € 44.875. Van de verkoopopbrengst van € 75.000 kwam een bedrag van € 49.875 toe aan de blote eigenaar. De stand van de geïndexeerde lening ten tijde van de verkoop bedroeg € 21.689. Het verschil van € 28.186 was een aftrekbaar verlies voor de landbouwer. Per saldo bedroeg het resultaat van deze transactie € 16.689. De stijging van de WEVAB van de blote eigendom van de grond kwam niet aan de landbouwer toe, omdat het recht op terugkoop van de blote eigendom slechts aan het einde van de erfpachtperiode bestond.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht