Menu

Nieuws

Eindejaarstips m.b.t. eigen woning

27 november 2013 | Eindejaarsactualiteiten

Woningmarkt
Er geldt een aantal maatregelen om de woningmarkt te stimuleren:
- Zo is de periode waarbinnen mensen dubbele hypotheeklasten in aftrek kunnen brengen verlengd tot drie jaar. Deze verlengde periode geldt ook nog in 2014. Per 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van twee jaar.
- Ook de regeling, die mensen na een periode van tijdelijke verhuur van een eigen woning weer recht geeft op hypotheekrenteaftrek zolang de periode van dubbele aftrek niet is verstreken, geldt ook nog in 2014.
- Bij de aanschaf van een bestaande woning moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt een verlaagd tarief van 2%. Dit tarief geldt ook voor de latere aankoop van een schuur of een garage, als die een zogenaamde aanhorigheid bij de woning vormt.
- Als een bestaande woning is gekocht na 1 september 2012 en binnen 36 maanden wordt doorverkocht, dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst.
- Sinds 1 januari 2013 is aftrek mogelijk van rente over een restschuld die overblijft na verkoop van de eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Deze aftrek geldt voor een periode van 10 jaar.

Lening van andere geldverstrekkers
Wie na 1 januari 2013 een nieuwe lening voor de financiering van de eigen woning heeft afgesloten bij een andere geldverstrekker dan een instelling als een bank, moet zelf zorgen voor het aanleveren van de leninggegevens bij de Belastingdienst. Deze gegevens hoeven alleen doorgegeven te worden als het gaat om een lening voor de eigen woning die moet worden afgelost om renteaftrek te krijgen. De Belastingdienst heeft daarvoor een formulier op haar website geplaatst. Dat formulier kan niet alleen gebruikt worden om gegevens van een nieuwe lening door te geven, maar ook om wijzigingen in rentepercentage, einddatum of manier van aflossen door te geven of om gegevens op te vragen van een eerder doorgegeven lening. Zijn er meerdere leningnemers, dan hoeft het formulier maar een keer te worden ingevuld voor alle leningnemers.

Hypotheek
Gezien de lage rente die banken betalen op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente momenteel historisch laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossing verlaagt bovendien de rendementsgrondslag van box 3.

Tip! Overweeg om extra af te lossen op uw hypotheek.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht