Menu

Nieuws

Cultuurgrondvrijstelling voor zorgboerderij

19 juni 2014 | Onroerende zaken

Bij de waardebepaling van onroerende zaken voor de Wet WOZ blijft de waarde van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond buiten beschouwing. Het moet dan wel gaan om cultuurgrond die in een landbouwbedrijf wordt gebruikt en het mag niet gaan om de ondergrond van gebouwen. Met bedrijfsmatige exploitatie wordt bedoeld dat de grond wordt gebruikt in een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk productieproces met de bedoeling om daarmee winst te behalen.

Volgens de Hoge Raad is de vrijstelling voor cultuurgrond van toepassing op een zorgboerderij. De helft van de totale netto winst van de onderneming was afkomstig uit de veehouderij. De rest van de winst kwam uit de zorgactiviteiten, met name uit de persoonsgebonden budgetten van personen die op de boerderij werkten. Dat waren geen baten uit de landbouw in strikte zin, maar verhinderde niet dat een landbouwbedrijf werd geëxploiteerd waarmee winst werd beoogd en behaald. Hof Arnhem had aan de hand van de feiten geconstateerd dat de grond, waarop de veestapel werd gehouden, bedrijfsmatig werd geëxploiteerd binnen het landbouwbedrijf.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht