Menu

Nieuws

Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer

21 november 2013 | Miljoenennota

De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, overige fiscale maatregelen 2014, aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Er is een aantal amendementen ingediend, waarvan het merendeel is verworpen. De volgende amendementen zijn aangenomen:

Belastingplan 2014
Er is een amendement aangenomen waardoor ook schenkingen voor de aflossing van restschulden, die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012, in aanmerking komen voor de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Ter compensatie wordt in 2014 de grens tussen de tariefschijven in de Successiewet 1956 met € 3.000 verlaagd. Dat betekent dat de grens in 2014 wordt verlaagd tot € 115.254.

Aangenomen is een amendement over het bieden van lange termijn investeringszekerheid aan de leden van een coöperatie die van de belastingkorting in de energiebelasting gebruik maken.

Ook is een amendement aangenomen over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting. Het amendement maakt mogelijk om bij ministeriële regeling aparte categorieën van gevaarlijke afvalstoffen vast te stellen waarvoor een verlaagd tarief geldt of die worden vrijgesteld.

Overige fiscale maatregelen
Aangenomen is een amendement dat meer specifiek moet worden aangegeven in welke gevallen intrekking van de ANBI-status passend is.

Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
In het wetsvoorstel wordt voor de toeslagen het overtredersbegrip uitgebreid met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. Het aangenomen amendement zorgt ervoor dat het uitgebreide overtredersbegrip ook in de fiscaliteit geldt.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht