Menu

Nieuws

Begrotingsafspraken 2014

17 oktober 2013 | Miljoenennota

Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Deze begrotingsafspraken vergroten de haalbaarheid van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingplan 2014. Onderstaand een beknopt overzicht van de maatregelen. De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en zullen via een nota van wijziging in het Belastingplan worden verwerkt.

Lastenverlichtingen
- De verlaging van de zelfstandigenaftrek vervalt.
- De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten blijft in aangepaste vorm bestaan. De aftrek van uitgaven waarvoor een voorziening bestaat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geschrapt.
- Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd van 25% naar 22%.
- Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014.
- De afbouw van de algemene heffingskorting in de 4e schijf van de loon- en inkomstenbelasting vervalt.
- De werkgeverspremies algemeen werkloosheidsfonds (awf) en arbeidsongeschiktheidsfonds (aof) worden verlaagd.
- Het tarief in de eerste schijf van de loon- en de inkomstenbelasting wordt in 2014 verlaagd.

Lastenverzwaringen
-
De geplande verlaging van de MRB vervalt.
- De CO2-grenzen in de BPM worden vanaf 2015 verder aangescherpt.
- Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd en het maximumverbruik van 300 m³ waarover wordt geheven vervalt.
- De heffing op afval storten wordt heringevoerd.
- Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder mag 30% afwijken van het marktloon. Deze marge zal worden verkleind per 2015 tot een nader vast te stellen percentage.
- De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft.

Overige maatregelen
-
Er komt meer geld voor verbetering van onderwijs. De regeling met gratis schoolboeken blijft bestaan.
- De maatregel om de leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag te laten vervallen gaat niet door.
- De verhogingen van de bedragen voor het eerste en tweede kind in het kindgebonden budget worden gehalveerd.
- De kinderopvangtoeslag wordt aangepast om de marginale druk voor de midden en hogere inkomens te verlagen.
- De in het regeringsakkoord opgenomen maatregel om de ANW-uitkering te verkorten tot maximaal 1 jaar gaat niet door.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht