Menu

Nieuws

Ambtshalve vermindering aanslag

30 april 2014 | Formeel recht

De inspecteur kan een vastgestelde belastingaanslag ambtshalve verminderen. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om ambtshalve vermindering staan in beginsel geen rechtsmiddelen open. Dat geldt ook voor de weigering van de inspecteur om een dergelijk verzoek in behandeling te nemen. Met ingang van 1 januari 2010 bevat de Wet IB 2001 een uitzondering op de hoofdregel. De uitzondering houdt in dat tegen de beslissing van de inspecteur om een verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag inkomstenbelasting geheel of gedeeltelijk af te wijzen bezwaar kan worden ingediend. Deze uitzondering geldt niet voor aanslagen inkomstenbelasting die betrekking hebben op de jaren tot 2010.

Iemand diende bij de inspecteur een verzoek in om ambtshalve vermindering van de aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting over 2006. De inspecteur weigerde het verzoek in behandeling te nemen. Volgens het hof stond tegen de weigering geen rechtsmiddel open. De met ingang van 2010 in de Wet IB 2001 opgenomen uitzondering op de hoofdregel was in dit geval niet van toepassing, omdat de aanslag een eerder jaar betrof.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht