Menu

Nieuws

Aangepaste voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

19 december 2013 | Loonbelasting

Onlangs heeft de Eerste Kamer voorstellen van het kabinet om de fiscale behandeling van pensioenen te versoberen afgewezen. Na overleg met diverse fracties uit de oppositie is er een akkoord gesloten. De belangrijkste bezwaren tegen de oorspronkelijke voorstellen worden daarmee weggenomen.

Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioen op basis van middelloon zou van 2,15 teruggaan naar 1,75. Op basis van de nieuwe voorstellen geldt met ingang van 2015 een opbouwpercentage van 1,875. Hiermee kan in 40 jaar een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Het pensioengevend inkomen blijft zoals in het oorspronkelijke voorstel beperkt tot € 100.000. Dat moet leiden tot verlaging van de pensioenpremies. Het voorstel bevat daartoe een aantal waarborgen.

Voor zover het inkomen hoger is dan € 100.000 kan op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk worden gespaard. Dat gebeurt in de vorm van een lijfrentevoorziening die is vrijgesteld in box 3. Omdat uit nettoloon wordt gespaard is de uitkering uit de lijfrente te zijner tijd onbelast. Deze regeling geldt zowel voor werknemers als voor ondernemers.

Verder worden de mogelijkheden om pensioen op te bouwen voor zzp’ers verbeterd. Binnenkort komt er een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp'ers.

Met ingang van 2015 wordt in lijfrentevorm opgebouwd pensioenvermogen beschermd in geval iemand onverhoopt een beroep op de bijstand moet doen. Verder wordt het mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid een als oudedagsvoorziening opgebouwde lijfrente tot uitkering te laten komen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de oudere zzp’ers die moeite hebben om zich te verzekeren tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid.

Het wetsvoorstel tot invoering van zogenaamde excedentregelingen wordt ingetrokken.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht